ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Η  αθλητική κάκωση είναι αποτέλεσμα πολλαπλών και σύνθετων επιδράσεων που οφείλονται σε ενδογενείς κι εξωγενείς αιτίες, οι οποίες σε κάποια στιγμή προκαλούν τη κάκωση κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ενδογενείς αιτίες: φυσικά κατάσταση του αθλητή, ευλυγισία , αρμονία μυϊκού συστήματος ,ασταθή άρθρωση , δυσμορφία σκελετικού συστήματος  ( σε αυτές τις αιτίες ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να παρέμβει προληπτικά)

Εξωγενείς αιτίες: είδος αθλήματος, κανονισμοί που διέπουν το άθλημα, καιρικές συνθήκες, κατάσταση αγωνιστικού χώρου κλπ

Εφόσον γίνει η κάκωση μας ενδιαφέρουν δυο σημεία, το πρώτο είναι η χρονική περίοδος αποκατάστασης της κάκωσης και το δεύτερο είναι η επιστροφή του αθλητή στην ενεργό δράση.

Η θεραπεία των αθλητικών κακώσεων καθίσταται ευκολότερη και αποτελεσματικότερη σε σχέση με άλλους ασθενείς λόγο διαφόρων φυσιολογικών πλεονεκτημάτων όπως η ηλικία, η υψηλότερη ουδός του πόνου και η μορφή της κάκωσης αν είναι οξείας η από υπέρχρηση (στην οξεία φάση είναι ταχύτερη και με καλύτερα αποτελέσματα η θεραπεία) σε οξεία μορφή έχουμε περίπου 70% και σε υπέρχρηση 30%.

Οξείας μορφής: δυνάμεις που ασκούνται άμεσα στους ιστούς (στροφικές, διατμητικές, εφελκυσμού) είτε ακόμη και από άμεση πλήξη μεταξύ αντιπάλων.

Από υπέρχρηση: συσσώρευση μικροβλαβών από επαναλαμβανόμενα φορτία τις οποίες ο οργανισμός δε προλαβαίνει να επουλώσει.

Γενικά μέτρα πρόληψης των κακώσεων:

Προθέρμανση η οποία βελτιώνει την ελαστικότητα των μυών, απομακρύνει τα υποπροιόντα του οργανισμού, αυξάνει τη ταχύτητα νευρικών ώσεων καθιστώντας τη λειτουργία των προστατευτικών αντανακλαστικών περισσότερο αποτελεσματική.

ΜΕΤΑ τη προπόνηση (νέες έρευνες έδειξαν πως πριν τη προπόνηση η διατάσεις φέρνουν αρνητικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη δύναμη και αντοχή) πολύ καλές οι διατάσεις οι οποίες πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 δευτερόλεπτα (45» το ιδανικό) σε κάθε μυϊκή ομάδα και να γίνονται 3 με 4 επαναλήψεις maximum διότι με σωστές διατάσεις αυξάνεται το εύρος κινητικότητας των αρθρώσεων, αυξάνεται η αντοχή μυϊκών και συνδετικών ιστών κι ελαττώνεται η μυϊκή τάση που προκαλείται από τη προπόνηση.

Επίσης πολύ σημαντικό για τη πρόληψη κακώσεων είναι η σωστή εφαρμογή των κανόνων του κάθε αθλήματος και να υπάρχουν σωστές αγωνιστικές επιφάνειες έτσι ώστε να μειώνονται κι άλλο οι πιθανότητες τραυματισμού.

Σε επόμενο άρθρο θα μιλήσουμε περιληπτικά για την αποκατάσταση ενός τέτοιου τραυματισμού

Selon la FDA, on peut faire confiance aux médicaments génériques pour avoir la même qualité que les médicaments de marque, mais à un prix abordable
https://problemederection.org/levitra.html
Bien sûr, obtenir du Viagra générique ou tout autre remède offert par la pharmacie en ligne est si simple
https://problemederection.org/viagra-generique.html
C’est pourquoi les individus recherchent souvent l’option. Les particuliers peuvent acheter des médicaments à prix réduit et de nombreux autres médicaments liés à une gamme de problèmes de santé en ligne, mais les remèdes plus puissants ne doivent pas être vendus en ligne. Bien sûr, choisir la bonne option de traitement peut devenir un défi sur ce marché. Comment savoir si le Prix du Viagra est vraiment sans danger pour vous? Il y a certainement d’autres questions importantes
https://problemederection.org/cialis-generique.html
Cependant, en considérant cela, vous devriez essayer de saisir des aspects importants.
Quels sont les faits les plus importants dont vous devez vous souvenir lorsque vous allez acheter des médicaments. En règle générale, si vous envisagez d’acheter des médicaments dans des pharmacies en ligne, obtenez toujours une ordonnance écrite en premier. De plus, les médicaments peuvent être dangereux, même lorsqu’ils sont destinés à améliorer notre santé. Tout médicament peut provoquer des effets secondaires. Pour certains patients, les effets secondaires peuvent être réellement graves. Vous pouvez utiliser une liste de contrôle des effets secondaires pour suivre et partager rapidement des informations avec votre médecin. Avant d’acheter le médicament, informez votre médecin si vous êtes allergique à quelque chose. Soit dit en passant, prenez contact avec votre santé et restez en bonne santé pour la vie. Inconditionnellement, les facteurs qui peuvent influencer votre décision peuvent varier. Consultez d’autres articles que nous avons écrits sur les remises seniors. Avec une source réputée, vous obtenez des économies, qui peuvent également être échangées avec une pharmacie en ligne fiable avec une ordonnance valide pour tout médicament.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *