ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Η  αθλητική κάκωση είναι αποτέλεσμα πολλαπλών και σύνθετων επιδράσεων που οφείλονται σε ενδογενείς κι εξωγενείς αιτίες, οι οποίες σε κάποια στιγμή προκαλούν τη κάκωση κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ενδογενείς αιτίες: φυσικά κατάσταση του αθλητή, ευλυγισία , αρμονία μυϊκού συστήματος ,ασταθή άρθρωση , δυσμορφία σκελετικού συστήματος  ( σε αυτές τις αιτίες ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να παρέμβει προληπτικά)

Εξωγενείς αιτίες: είδος αθλήματος, κανονισμοί που διέπουν το άθλημα, καιρικές συνθήκες, κατάσταση αγωνιστικού χώρου κλπ

Εφόσον γίνει η κάκωση μας ενδιαφέρουν δυο σημεία, το πρώτο είναι η χρονική περίοδος αποκατάστασης της κάκωσης και το δεύτερο είναι η επιστροφή του αθλητή στην ενεργό δράση.

Η θεραπεία των αθλητικών κακώσεων καθίσταται ευκολότερη και αποτελεσματικότερη σε σχέση με άλλους ασθενείς λόγο διαφόρων φυσιολογικών πλεονεκτημάτων όπως η ηλικία, η υψηλότερη ουδός του πόνου και η μορφή της κάκωσης αν είναι οξείας η από υπέρχρηση (στην οξεία φάση είναι ταχύτερη και με καλύτερα αποτελέσματα η θεραπεία) σε οξεία μορφή έχουμε περίπου 70% και σε υπέρχρηση 30%.

Οξείας μορφής: δυνάμεις που ασκούνται άμεσα στους ιστούς (στροφικές, διατμητικές, εφελκυσμού) είτε ακόμη και από άμεση πλήξη μεταξύ αντιπάλων.

Από υπέρχρηση: συσσώρευση μικροβλαβών από επαναλαμβανόμενα φορτία τις οποίες ο οργανισμός δε προλαβαίνει να επουλώσει.

Γενικά μέτρα πρόληψης των κακώσεων:

Προθέρμανση η οποία βελτιώνει την ελαστικότητα των μυών, απομακρύνει τα υποπροιόντα του οργανισμού, αυξάνει τη ταχύτητα νευρικών ώσεων καθιστώντας τη λειτουργία των προστατευτικών αντανακλαστικών περισσότερο αποτελεσματική.

ΜΕΤΑ τη προπόνηση (νέες έρευνες έδειξαν πως πριν τη προπόνηση η διατάσεις φέρνουν αρνητικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη δύναμη και αντοχή) πολύ καλές οι διατάσεις οι οποίες πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 δευτερόλεπτα (45» το ιδανικό) σε κάθε μυϊκή ομάδα και να γίνονται 3 με 4 επαναλήψεις maximum διότι με σωστές διατάσεις αυξάνεται το εύρος κινητικότητας των αρθρώσεων, αυξάνεται η αντοχή μυϊκών και συνδετικών ιστών κι ελαττώνεται η μυϊκή τάση που προκαλείται από τη προπόνηση.

Επίσης πολύ σημαντικό για τη πρόληψη κακώσεων είναι η σωστή εφαρμογή των κανόνων του κάθε αθλήματος και να υπάρχουν σωστές αγωνιστικές επιφάνειες έτσι ώστε να μειώνονται κι άλλο οι πιθανότητες τραυματισμού.

Σε επόμενο άρθρο θα μιλήσουμε περιληπτικά για την αποκατάσταση ενός τέτοιου τραυματισμού

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *